Categorie : – Walsberg

Koffieconcert vrijetijdsorkest

Het V.T.O. (VrijeTijdsOrkest Deurne) verzorgt op zondag 22 april een koffieconcert in het Gerardushuis Walsberg met een zeer gevarieerd programma. Het concert begint om 11.00 uur. De toegang is gratis. Behalve Het V.T.O. zal ook het Blue Monday Orchestra optreden. Het is het blaasorkest van muziekschool Art4U uit Veldhoven waarmee het V.T.O. eerder
Lees meer

Historisch cultuurlandschap gemeente Deurne

Al vele duizenden jaren sleutelt de Deurnese mens aan het landschap om zich heen. Telkens zocht hij nieuwe manieren om in zijn bestaan te voorzien. In een lezing wordt verkend hoe de landschappen in de gemeente Deurne zich ontwikkelden vanaf de vroege middeleeuwen tot nu. Er wordt ook naar de

Herontwerpbestemmingsplan Langstraat ter inzage

Provincie en gemeente hebben een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor de herinrichting van de Langstraat. Daarbij is een extra verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. Dit bestemmingsplan vervangt het vorige ontwerp dat in het najaar van 2017 ter inzage heeft gelegen. Tot 11 mei 2018 ligt het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage en heeft iedereen de
Lees meer

Openbare vergadering CDA fractie over N270

De nieuwe CDA fractie van de gemeenteraad van Deurne komt woensdag 11 april om 20.00 uur in het Gerardushuis bij elkaar. De fractievergadering is openbaar. Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de N270 (Helmondsingel - Langstraaat), de openbare verlichting, de bestemmingsplannen Lage Kerk, Stationsplein 30, en de natuurbegraafplaats Vlierden.
Lees meer

Uitslag raadgevend referendum

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben de kiezers ook hun voorkeur mogen uitbrengen voor, of tegen, het raadgevend referendum inzake de gewijzigde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). De uitslag was als volgt. Aantal stemmen voor: 7.244 Aantal stemmen tegen: 5.394 Aantal blanco stemmen: 715 Opkomst: 52,9%

Uitzendingen Deurne Kiest terugluisteren

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart helpt DMG je op radio, tv en internet met het maken van de juiste stemkeuze voor jou. De afgelopen vier weken heeft DMG Radio in het programma Deurne Kiest alle zeven lijsttrekkers van de deelnemende politiek partijen aan het woord laten

Ontwerpprijsvraag Brood en Spelen aangekondigd

Op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. Dat is het doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen, die vandaag wordt aangekondigd. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman roepen grondeigenaren in Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische

Vruger waar alles bitter

Na een veldtocht in andere delen van Brabant staat het trio Toon Maas, Hans van Gorp en Piet Snijders weer eens in Peelland met de theatervoorstelling "Vruger waar alles bitter". Vrijdag 23 februari treedt het trio vanaf 20.15 uur op in het Gerardushuis in Deurne-Walsberg.  De drie jonge senioren uit Someren
Lees meer